Platne Getacore®

Štandardný program – minerálne platne s akrylovým pojivom, vrchná strana brúsená na mokro (P600) a spodná strana brúsená na sucho (P80). Platne v hrúbke 3 a 10 mm v štyroch rozmeroch:

4100/2040 x 1250/615 mm.

Ťažkozápalné platne (trieda C-s1,d0 podľa EN 13501-1) v hrúbke 12 mm.

Pre viac informácii kontaktujte naše oddelenie zákazníckeho servisu.